Přeskočit na obsah

Český červený kříž

Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Podle zákona 126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném kříži plní zejména tyto úkoly:

  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby
  • šíří znalost Ženevských úmluv
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče

Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava

Český červený kříž je součástí Mezinárodního Červeného kříže, který má zastoupení ve 188 zemích světa. Řídí se Základními principy ČK&ČP.

Na našem území působí toto humanitární občanské sdružení zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. 

Oblastní spolek ČČK Opava je jedním ze 69 Oblastních spolků ČČK na území České republiky.
422 členů OS ČČK Opava je sdruženo ve 13 místních skupinách na území okresu Opava. 

Oblastní výkonná rada

Oblastní výkonná rada OS ČČK Opava
Předseda OVR: Daniel Rother (tel.: 776 239 231)
Místopředseda OVR: Mgr. Lucie Škrobánková
Další členové OVR: MUDr. Nela Jahodová, Mgr. Barbora Kreuzigerová, Michal Gai

Ředitelka úřadu: Mgr. Barbora Kreuzigerová
Předseda mládeže: Sebastián Viceník

Dozorčí rada OS ČČK Opava
Předsedkyně: Mgr. Jindřiška Nováková
Členové: Ester Kabajová, Ing. Ludmila Domesová

Naše činnost

V případě zájmu o školení první pomoci, více informací o dárcovství krve nebo jakékoliv otázky nás neváhejte kontaktovat skrz formulář níže.

Školení první pomoci

Učíme první pomoc.
Lidsky, smysluplně, prakticky.
Firmy i jednotlivce.

Humanitární pomoc

Pomáháme kde je potřeba.
Máme tým plný odborníků.

Péče o dárce krve

Podílíme se na oceňování dárců krve.
Staráme se o ně, vážíme si jich.
Bez nich by tady někteří z nás nebyli.