Přeskočit na obsah

Humanitární jednotka

Humanitární jednotka Českého červeného kříže (ČČK) Opava je součástí systému humanitárních jednotek ČČK (HJ). Tyto jednotky jsou do Integrovaného záchranného systému ČR zařazeny jako druhosledové. Úkolem těchto jednotek je v případě mimořádných událostí jako jsou povodně a jiné katastrofy, či hromadná neštěstí zajišťovat péči o evakuované osoby, případně zajišťovat jejich nouzové ubytování a nouzové stravování, ale především poskytnutí potřebné psychosociální pomoci, dále pak zajišťovat distribuci humanitární pomoci a v neposlední řadě také ošetřování lehce raněných osob.

Činnost a členové humanitární jednotky

HJ je tvořena dobrovolníky z řad členů Oblastního spolku ČČK, kteří jsou v rámci vzdělávacího systému, jenž je zajišťován ČČK, školeni na zdravotní instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, ale také jsou v současnosti školeni i psychology Hasičského záchranného sboru ČR. Činnost v HJ členové vykonávají mimo svá občanská povolání dobrovolně. HJ ČČK Opava se skládá ze zdravotnické a psychosociální sekce. V HJ však existují dále sekce stravovací, ubytovací a technická. HJ není aktivní jen při vzniku mimořádné události, kde spolupracuje a doplňuje práci IZS ČR, ale zabývá se i prevencí a výukou první pomoci. Její členové předávají důležité a aktuální informace veřejnosti o tom jak poskytnou první pomoc. Předávání těchto důležitých informací probíhá prostřednictvím školení např. zaměstnanců firem. Především je ale předávání těchto informací zaměřeno na děti v základních a středních školách.

HJ ČČK Opava byla nasazena při ničivých povodních v roce 1997, nebo při lokálních záplavách v Komárově u Opavy v roce 2007, ke kterým byla jako jediná HJ ČČK v republice v toto období povolána ke spolupráci s Magistrátem města Opavy na evakuaci obyvatel. Dále byla HJ nasazena v červnu 2009 při bleskových povodních na novojičínsku a jesenicku.
Mimo tyto akce HJ spolupracovala např. v roce 2007 na cvičeních v rámci krizové připravenosti města s názvem „Sněhová kalamita“ a s HZS na cvičení Letadlo 2006 na letišti v Zábřehu u Dolního Benešova. Každoročně spolu s firmou Teva HJ připravuje námětová cvičení na likvidaci různých druhů havárií. Spolupráce je však rozvíjená se složkami IZS nejen v rámci okresu Opava, ale i v rámci celé České republiky. Mezi nejvýznamnější bychom mohli zařadit cvičení Svatý kámen (České Budějovice), Letadlo 2007 (Karviná), Led 2006 (Karviná), nebo soutěž pro členy záchranných služeb Rallye Revíz. V současné době jsme také schopni personálně obsadit a převzít tak v případě nutnosti nově otevřené evakuační středisko na Krnovské ulici v Opavě.

Naše činnost

V případě zájmu o školení první pomoci, více informací o dárcovství krve nebo jakékoliv otázky nás neváhejte kontaktovat skrz formulář níže.

Školení první pomoci

Učíme první pomoc.
Lidsky, smysluplně, prakticky.
Firmy i jednotlivce.

Humanitární pomoc

Pomáháme kde je potřeba.
Máme tým plný odborníků.

Péče o dárce krve

Podílíme se na oceňování dárců krve.
Staráme se o ně, vážíme si jich.
Bez nich by tady někteří z nás nebyli.